موسسه فرهنگی هنری جلوه نور علوی

مؤسسه فرهنگی هنری جلوه نور علوی در سال 1388 و با هدف ترویج معارف دینی و فرهنگ اصیل اسلامی تأسیس گردید. تبیین صراط ولایت الهی از سبل ولایت شیطان در پرتو کتاب و سنت، راهبرد اصلی برای نیل به این هدف تعیین شده است.

محور عمده مباحث و فعالیتهای مؤسسه بر اساس تلاشهای علمی دو معلم و مربی سترگ و اسوه عارفان متأخر، یعنی امام راحلمان خمینی کبیر (ره) و استاد علامه طباطبایی (ره) قرار گرفته است. مؤسسه تاکنون از خرمن علوم و معارف آن دو بزرگوار و شاگردان آنها توشه ها برداشته و هدف خود را نوشاندن جرعه ای از زلال آن معارف ناب به تشنه کامان طریق سیر الی الله قرار داده است.

فعالیتهای مؤسسه در حال حاضر در چهار محور عقاید، تاریخ اسلام، اخلاق و تفسیر قرآن پیگیری می شود.

ادامه مطلب....

ادب حضور در اربعین موسوی

ماه ذیقعدة الحرام از یک سو آغاز ماه های حرام و از سوی دیگر، شروع اربعین حضرت موسی(ع) در کوه طور برای درک لقاء الهی است. این دو جهت باعث شده که این ماه حائز شرافت های منحصر بفردی شود و بین ایام سال به «اربعین موسوی» معروف گردد. از همین رو بزرگان ما معمولاً اربعینیات خود را در این دوران آغاز می کردند. در این مقاله به اختصار به برخی نکات که بزرگان اخلاق در این رابطه فرموده اند اشاره نماییم.
لازم به ذکر است جزوه حاضر نسبت به جزوه سال گذشته (1394) ویرایش مجدد شده و همچنین بیانات علما و اهل معرفت در آن گنجانده شده است.