معرفی حدیث شریف معراج و جلسات شرح آن

۱۰خرداد۱۳۹۴ اخلاق
آنچه در این بخش ارائه گردیده، فایل صوتی توضیحاتی است که استاد در برخی جلسات شرح حدیث معراج، به مناسبت درباره این حدیث شریف و جایگاه آن در مکتب تربیتی ملاحسینقلی همدانی(ره) بیان فرموده اند.

استاد محمدتقی فیاض‏ بخش، خود سال‏ها کتاب سرالإسراء را مستقیماً از محضر مرحوم استاد سعادت‏ پرور(ره) تلمذ کرده‏ اند. ایشان در جلسات اخلاقی خود شرح مبسوطی پیرامون حدیث معراج بر اساس دروس کتاب سر الإسراء بیان فرموده‏ اند که به‏ حق موسوعه‏ جامعی در اخلاق عملی است.

آنچه در این بخش ارائه گردیده، توضیحاتی است که استاد در برخی از این جلسات، به مناسبت درباره حدیث شریف معراج و جایگاه آن در مکتب تربیتی ملاحسینقلی همدانی(ره) بیان فرموده اند.

 

مطلب اول:

برخی ویژگیهای حدیث معراج و دلایل ممتاز بودن آن در میان روایات اخلاقی و سلوکی: اول: ممتاز بودن گوینده، شنونده و فضای مکالمه/ دوم: ذکر هدف و طریق نیل بدان/ سوم: بیان دقیق و نظام مند دستورات و مراتب سلوک الی الله

مطلب دوم:

گفتگوی رسول اکرم(ص) و پروردگار در حدیث معراج، پیرامون دستورات سیر بسوی پروردگار (سیر و سلوک توحیدی) است. از همین رو این دستورات برای عموم مردم نیست و خواص مخاطب این حدیث هستند.

مطلب سوم:

یکی از ویژگی های حدیث معراج، کاربردی و عملیاتی بودن دستورات آنست.

مطلب چهارم:

حدیث معراج نباید در جلسات و مجامع عمومی بیان شود؛ چراکه شأن و مخاطب فرازهای این حدیث، سالکان در عالی ترین مراتب سیر و سلوک توحیدی هستند.

مطلب پنجم:

معنای اخلاق و نسبت آن با اعتقادات توحیدی در فرهنگ حدیث معراج

مطلب ششم:

معنای اخلاق توحیدی در فرهنگ حدیث معراج - اجزای اصلی حدیث معراج: اول: معرفی مقام کمال انسانی/ دوم: صفات اهل دنیا/ سوم: صفات اهل آخرت - در فرهنگ حدیث معراج، اخلاق توحیدی دربر دارنده اعتقادات و احکام نیز می باشد.

مطلب هفتم:

انسان شناسی در فرهنگ حدیث معراج

مطلب هشتم:

تعریف اخلاق در مکتب تربیتی مرحوم ملا حسینقلی همدانی (مکتبی که بسیاری بزرگان همچون سید علی آقای قاضی، امام خمینی، علامه طباطبایی، آیت الله بهجت و... تربیت یافته آن هستند.) و تفاوت آن با معنای اخلاق در سایر مکاتب.

 

مطالب مرتبط:

رویکرد ما در بحث اخلاق

 

اندکی صبر نمایید...

مطالب مرتبط