خبر‌هــا و رویدادها

مژده ای دل خبری در راه است

۱۱دی۱۳۹۱
Image

و صداش"حزن پریشان واقعیت بود" و رنگهاش مسیر صبح شهامت را نشان می داد

و صداش"حزن پریشان واقعیت بود" و رنگهاش مسیر صبح شهامت را نشان می داد، این کلمات بیان  احساسی است  که  پس از اولین مشاهده و مطالعه اثری دقیق و عمیق با موضوع تبیین جغرافیای سیاسی، اجتماعی و تاریخی کربلا، بی درنگ در ذهنت طنین انداز می شود و دوست داری آن را داشته باشی. اثری فاخر و منطبق با ظرف زمان که در نهایت محصولی نفیس را با نام نرم افزار چند رسانه ای آستان جانان معرفی می کند.