موسسه فرهنگی هنری جلوه نور علوی(ع)

مؤسسه فرهنگی هنری جلوه نور علوی در سال 1388 و با هدف ترویج معارف دینی و فرهنگ اصیل اسلامی تأسیس گردید. تبیین صراط ولایت الهی از سبل ولایت شیطان در پرتو کتاب و سنت، راهبرد اصلی برای نیل به این هدف تعیین شده است.

فعالیت ها

محور عمده مباحث و فعالیت‌های مؤسسه بر اساس تلاش‌های علمی دو معلم و مربی سترگ و اسوه عارفان متأخر، یعنی امام راحلمان خمینی کبیر(ره) و استاد علامه طباطبایی(ره) قرار گرفته است. مؤسسه تاکنون از خرمن علوم و معارف آن دو بزرگوار و شاگردان آنها توشه‌ها برداشته و هدف خود را نوشاندن جرعه‌ای از زلال آن معارف ناب به تشنه کامان طریق سیر الی الله قرار داده است.

چاپ و نشر

شبکه های اجتماعی

دوره های آموزشی

رویکردهای موسسه

رویکردهای موسسه جلوه نور علوی شامل موارد ذیل می باشد:

مباحث اخلاقی

مباحث اخلاقی....

مباحث اعتقادی

مباحث اعتقادی....

مباحث قرآنی

مباحث قرآنی....

Image