موسسه فرهنگی هنری جلوه نور علوی(ع)

مؤسسه فرهنگی هنری جلوه نور علوی(ع) در سال ۱۳۸۸ و با هدف تبیین و تبلیغ مکتب علمی- تربیتی دو معلم و مربی سترگ و اسوه عارفان متأخر، یعنی امام خمینی(ره) و استاد علامه طباطبایی(ره) تأسیس گردیده است. مؤسسه مفتخر است که در این راه از راهبری و هدایت برخی از اساتید این مکتب تربیتی بهره می‌گیرد.

شماره تماس: ۰۲۱۳۳۹۸۷۹۹۰ و  ۰۹۰۳۳۹۸۷۹۹۰

ایمیل: info@jelveh.org

شناسه ملی: ۱۰۱۰۴۰۰۸۸۱۸

شماره ثبت: ۲۴۴۴۷