فهرست موضوعی جلسات شرح حدیث شریف معراج


زمان حدودی مطالعه ۷ دقیقه / ۱۲ خرداد ۱۳۹۴ / دبیرخانه موسسه/اخلاق

آنچه در ادامه می آید، فهرست کامل موضوعی جلسات شرح حدیث معراج از ابتدا (سال 1385) تا پایان 1393 است؛ یعنی 232 جلسه. عنوان بندی و ترتیب ارائه مطالب بر اساس فصل‏ بندی کتاب سر الإسراء است. جهت آشنایی بیشتر با این حدیث شریف و جلسات شرح آن، لینکهای زیر را دنبال فرمایید.

متن کامل حدیث شریف معراج بر اساس فصل بندی کتاب سر الإسراء + ترجمه

دانلود دفترچه راهنمای بسته جامع صوتی شرح حدیث معراج

ویژه نامه شرح حدیث شریف معراج

 

شماره جلسه

شماره فراز

موضوع

 
 

فصل 1: «توکل و رضا به داده‏ خداوند؛ برترین اعمال نزد خداوند سبحان»

 

1

1

مقدمه- توکل بر خداوند متعال

 

2- 4

1

توکل بر خداوند متعال

 

5

1و2

توکل بر خداوند متعال- خشنودی به داده‏ ی خداوند (رضا)

 

6و7

2

خشنودی به داده‏ ی خداوند (رضا)

 

8و9

2

خشنودی به داده‏ ی خداوند (رضا)- ذکر مصائب حضرت فاطمه‏ ی زهرا(ع)

 

فصل 2: «محبّت خداوند متعال نسبت به دوستان هم‏دل در رضاى خدا و
توکّل کنندگان بر او و بخشى از ویژگى‏ هاى آنان»

 

10- 12

3و4

خشنودی به داده‏ ی خداوند (رضا) -
محبت خداوند نسبت به دوستان هم‏دل در رضاى او

 

13

3و4و5

خشنودی به داده‏ ی خداوند (رضا) -  محبت خداوند نسبت به...-
دستورات و مراقبات ماه رجب

 

14

5

محبّت خداوند متعال نسبت به افرادى که در رضاى او از هم جدا مى‏ شوند
یا با هم می‏ پیوندند

 

15

5

محبّت خداوند متعال نسبت به افرادى که در رضاى او از هم جدا مى‏ شوند
یا با هم مى‏ پیوندند- دستورات و مراقبات ماه شعبان

 

16

-

درباره‏ ی ماه مبارک رمضان

 

17

5و6و7

محبّت خداوند متعال نسبت به توکّل‏ کنندگان بر خود-
محبّت خداوند متعال معلول علّتى نیست

 

18

7و8و9

بى‏ حدّ و مرز بودن محبّت خداوند متعال-
نگریستن به موجودات همان گونه که خدا به آن‏ها مى‏ نگرد

 

19

7و8و9

بی‏ حدّ و مرز بودن محبّت خداوند متعال-
نگریستن به موجودات همان گونه که خدا به آن‏ها مى‏ نگرد- درباره‏ ی شب قدر

 

20

9و10

نگریستن به موجودات همان گونه که خدا به آن‏ها مى‏ نگرد-
عرض نیاز نکردن به مخلوق

 

21

11و12

سبک بارى اندرون حتّى از لقمه‏ ی حلال-
برخوردارى از نعمت یاد، محبّت و رضاى خداوند متعال

 

22

12

برخوردارى از نعمت یاد، محبّت و رضاى خداوند متعال

 

فصل 3: «راه تحصیل ورع؛ زهد نسبت به دنیا و پیوسته به یاد خدا بودن»

 

23

13

زهد نسبت به دنیا

 

24- 30

13و14

کرامت نفس (تبیین معنای زهد و رابطه‏ ی انسان با دنیا)

 

31

13و14

کرامت نفس (تبیین معنای زهد و رابطه‏ ی انسان با دنیا)-
مراقبات و دستورات ویژه‏ ی ماه محرم و عزاداری سید الشهدا(ع)

 

32- 36

13و14

کرامت نفس (تبیین معنای زهد و رابطه‏ ی انسان با دنیا)

 

37

13و14

کرامت نفس (تبیین معنای زهد و رابطه‏ ی انسان با دنیا)-
توصیه ‏ها و تذکراتی درباره‏ ی تعطیلات نوروزی

 

38- 40

13و14

کرامت نفس (تبیین معنای زهد و رابطه‏ ی انسان با دنیا)

 

41- 43

15

روش تحصیل زهد در دنیا

 

44

16 و 17

خلوت گزیدن از مردم- ناخوش داشتن چرب و شیرین دنیا

 

فصل 4: «نکوهش دوستى دنیا و بیان آن‏چه باعث نزدیکى به خداوند متعال مى‏ شود»

 

45

18و19

نکوهش دوستى سبز و سرخ دنیا و چرب و شیرین آن همچون کودکان-
مفهوم قرب و نزدیکى جستن به خدا

 

46- 50

20

شب‏ بیدارى و نماز شب

 

51

20

شب‏ بیدارى و نماز شب (دستورات عملی برای اقامه‏ ی نماز شب)

 

فصل 5:‌ «چهار خصلت که هر کس آن‏ها را تضمین کند خدا او را به بهشت می‏ برد»

 

52

20و21 و 22

نگهدارى و مواظبت دل از وسوسه‏ ها و تحریک شیطان (حفظ قلب)

 

53

22

نگهدارى و مواظبت دل از وسوسه‏ ها و تحریک شیطان (حفظ قلب)-
توصیه‏ ها و دستورات روز عرفه

 

54

22

نگهدارى و مواظبت دل از وسوسه‏ ها و تحریک شیطان (حفظ قلب)-
دستورات و مراقبات ماه محرم

 

55- 60

22

نگهدارى و مواظبت دل از وسوسه‏ ها و تحریک شیطان (حفظ قلب)

 

61و62

23

توجه دائم به آگاهى و نظارت پروردگار بر تمام امور

 

63و64

24

دوست داشتن گرسنگى (جوع)

 

فصل 6: «آثار گرسنگى»

 

65- 68

25

حکمت

 

69

25

حکمت- دستورات و مراقبات ماه رجب

 

70

25

حکمت

 

71

25و26و27

حکمت- نگهدارى دل- تقرّب به خداوند متعال

 

72- 75

28

اندوه همیشگى (حزن دائم)

 

76

29

سبک‏ بارى و کم‏ زحمتى براى مردم (خفیف المؤونة)

 

77- 79

30

حق‏ گویى و بى‏ پروایى از سخت و آسان زندگى

 

80

30

حق‏ گویى و بى‏ پروایى از سخت و آسان زندگى- پیرامون عید غدیر خم

 

81- 84

30

حق‏ گویى و بى‏ پروایى از سخت و آسان زندگى

 

فصل 7: «برخى از چیزهایى که با آن‏ها بنده به خدا نزدیک مى‏ شود»

 

85- 88

31

گرسنگی (جوع)

 

89- 91

32

سجده

 

فصل 8:‌ «پاره‏ اى از اعمال بندگان که موجب شگفتى خداوند سبحان است»

 

92- 101

33

چرت زدن در حال نماز (حضور قلب در نماز)

 

102- 104

34

غصه‏ ی روزى فردا را خوردن

 

105

35

خندیدن در حال غفلت از خشنودى یا خشم خدا بر خود

 

فصل 9: «پاره اى از نعمت هاى آخرت که براى بندگان خاصّ و برگزیده مهیّا شده است
و برخى ویژگى هاى این بندگان»

 

106- 109

36

بیان بعضى از نعمت‏ هاى آخرت که براى خاصّان مهیا شده است.

 

110

37

برخى از نعمت‏ هاى معنوى فراهم شده براى خاصّان در بهشت

 

111- 113

38

بستن زبان از کلام زاید و اندرون خود از خوراک زاید

 

فصل 10: «فضیلت فقراى مؤمنین و ویژگى‏ هاى آن‏ها»

 

114- 117

39

فضیلت فقراى مؤمنین

 

118

39و40

فضیلت فقراى مؤمنین- خشنودى به اندک

 

119

-

شرح حدیث سلمان

 

120- 123

41-46

فضیلت فقراى مؤمنین و ویژگی‏ های آن‏ها

 

فصل 11: «پسندیدگى هم‏ نشینى با فقرا و ناپسند بودن هم‏ نشینى با ثروتمندان»

 

124و125

41-47

فضیلت فقراى مؤمنین و ویژگی‏ های آن‏ها

 

فصل 12: «نکوهش خودآرایى با جامه‏ ی نرم، تن‏ پرورى با خوراک خوش‏گوار و بستر نرم
و اطاعت از نفسِ امّاره»

 

126-133

48-50

نکوهش خودآرایى با جامه‏ ی نرم، تن‏ پرورى با خوراک خوش گوار و بستر نرم و...

 

فصل 13: «فضیلت دشمنى با دنیا و اهلش و دوستى آخرت و اهلش و بیان صفات اهل آخرت»

 

134-136

-

مقدمه‏ ی فصل13

 

137

51و52

فضیلت دشمنى دنیا و اهلش و دوستى آخرت و اهلش

 

138

51و52

فضیلت دشمنى دنیا و اهلش و دوستى آخرت و اهلش-
دستورات و مراقبات روز دحو الارض و ماه ذی‏ الحجه

 

139

51و52

فضیلت دشمنى دنیا و اهلش و دوستى آخرت و اهلش

 

140

52

فضیلت دوستى آخرت و اهل آن- دستورات و مراقبات روز عرفه

 

141-143

52

فضیلت دوستى آخرت و اهل آن

 

144

52و53

فضیلت دوستى آخرت و اهل آن-
صفات اهل دنیا؛ پرخورى، خنده ‏ی بسیار و زیاد خوابیدن

 

145-147

53

صفات اهل دنیا؛ پرخورى، خنده‏ ی بسیار و زیاد خوابیدن

 

148

54

خشم زیاد

 

149

54و55

خشم زیاد -
ناخرسندى از اهل ایمان و عذرخواهى نکردن از ایشان و قبول نکردن عذرشان

 

150

55

ناخرسندى از اهل ایمان و عذرخواهى نکردن از ایشان و قبول نکردن عذرشان

 

151

56و57

تنبلى در هنگام طاعت و فرمانبردارى- جسارت در هنگام گناه

 

152

56و57

تنبلى در هنگام طاعت و فرمانبردارى- جسارت در هنگام گناه

 

153

56و57

تنبلى در هنگام طاعت و فرمانبردارى - جسارت در هنگام گناه-
توصیه‏ ها و دستورات ویژه‏ ی تعطیلات نوروز

 

154و155

56و57

تنبلى در هنگام طاعت و فرمانبردارى - جسارت در هنگام گناه

 

156

58

آرزوى دراز

 

157

58و59

آرزوى دراز - ترک محاسبه‏ ی نفس

 

158

59و60

ترک محاسبه‏ ی نفس- کم‏ فهمى و کوته‏ اندیشى

 

159و160

60

کم‏ فهمى و کوته‏ اندیشى

 

161و162

61

پرگویى- توصیه ‏هایی درباره‏ ی ماه رجب

 

163

61و62

پرگویی- بى‏ پروایى

 

164

63

شادى بیش از حد هنگام خوردن

 

165

64

شکرگزار نبودن در آسایش و بى‏ تابى در هنگامه بلا-
توصیه‏ ها و مراقبات ماه شعبان

 

166

64

شکرگزار نبودن در آسایش و بى‏ تابى در هنگامه بلا-
توصیه‏ ها و مراقبات ماه‏ های شعبان و رمضان

 

167

65

کم و کوچک شمردن کارهاى خوب و زیاد مردم-
دستورات و مراقبات اربعین موسوی

 

168

65

کم و کوچک شمردن کارهاى خوب و زیاد مردم-
دستورات و مراقبات ماه ذی‏ الحجه

 

169

65و66

خودستایى انسان به آن‏چه در او نیست و انجام نداده (عُجب)

 

170

66

خودستایى انسان به آن چه در او نیست و انجام نداده (عُجب)-

مطالبی پیرامون عید غدیر خم

 

171

66

خودستایى انسان به آن چه در او نیست و انجام نداده (عُجب)

 

172

66و67

خودستایى انسان به آن چه در او نیست و انجام نداده (عُجب)-
به یادآوردن بدى هاى مردم

 

فصل 14: «بسیارىِ عیوب اهل دنیا و بیان برخى از صفات دیگر آن‏ها»

 

173

68و69و70

بسیارىِ عیوب دنیازدگان- نادانى و نفهمى- فروتنى نکردن براى معلم

 

فصل 15: «ویژگى هاى اهل آخرت و پاره اى از نعمت هاى معنوى و اخروى که
خداوند متعال به آن‏ها ارزانى مى‏ دارد»

 

174

70 و 71

فروتنی نکردن برای معلم- حیا و شرمسارى

 

175

71 و 72

حیا و شرمسارى- حیاى بسیار

 

176

72

حیاى بسیار

 

177

73 و 74

اندک بودن نادانى- کمک و سود رسانى

 

178

73

اندک بودن نادانى

 

179

74 و 75

کمک و سودرسانى- اندک بودن نیرنگ-
دستورات و مراقبات ویژه‏ ی تعطیلات نوروز

 

180

 76و77

به زحمت انداختن خود برای آسایش دیگران- نیکو و سنجیده بودن سخن

 

181

77و78

نیکو و سنجیده بودن سخن- محاسبه‏ ی نفس و به زحمت انداختن آن-
آداب و مراقبات عزاداری حضرت فاطمه‏ ی زهرا(ع)

 

182

78

محاسبه‌ی نفس و به زحمت انداختن آن

 

183

79

بیداری دل در حال خواب بودن دیدگان- دستورات و مراقبات ماه رجب

 

184

80

بسیار گریستن

 

185

80 و 81

بسیار گریستن- یاد قلبی خداوند (ذکر)-
دستورات و مراقبات ماه شعبان

 

186

81

یاد قلبی خداوند (ذکر)

 

187

81

یاد قلبی خداوند (ذکر)- دستورات و مراقبات ماه مبارک رمضان

 

188و189

81

یاد قلبی خداوند (ذکر)

 

190

81

یاد قلبی خداوند (ذکر)- مطالبی درباره عید غدیر خم

 

191

81

یاد قلبی خداوند (ذکر)

 

192

82

یاد قلبی خداوند (ذکر)- دستورات و مراقبات ماه محرم

 

193و194

82

ستایش در آغاز نعمت و سپاس در پایان آن

 

195- 201

83

استجابت دعا

 

202

83

استجابت دعا- دستورات و مراقبات ماه رجب

 

203

83

استجابت دعا

 

204

83

استجابت دعا- دستورات و مراقبات ماه شعبان

 

205

84

غافل نشدن از خدا به قدر چشم برهم زدنى (مراقبه)-
دستورات و مراقبات روز دحو الارض و ماه‏ های ذی‏ القعده و ذی‏ الحجه

 

206

84

غافل نشدن از خدا به قدر چشم برهم زدنى (مراقبه)

 

207

84

غافل نشدن از خدا به قدر چشم برهم زدنى (مراقبه)-
دستورات و مراقبات ماه محرم

 

208

84

غافل نشدن از خدا به قدر چشم برهم زدنى (مراقبه)

 

209

86

توجه به مرده بودن مردم و زنده بودن خداوند متعال

 

210

86

توجه به مرده بودن مردم و زنده بودن خداوند متعال

 

211

88

توجه به یگانگى دنیا و آخرت

 

212

89و90

مجاهده با نفس- مجاهده با هواى نفس

 

213-216

91

مبارزه با شیطان

 

217

91

مبارزه با شیطان- دستورات و مراقبات ماه رجب

 

218

91

مبارزه با شیطان- دستورات و مراقبات  اعتکاف

 

219و220

91

مبارزه با شیطان

 

221

91

مبارزه با شیطان- دستورات و مراقبات ماه مبارک رمضان

 

222-224

92

اهمیت دادن به عبادت

 

225-227

93

عدم توجّه به مخلوق

 

228و229

94

حیات طیبه و زندگى پاکیزه

 

230

95

عدم عهده‏ دار بودن قبض روح توسط غیر خداوند متعال

 

231

96

گشایش درهاى آسمان و کنار رفتن حجاب‏ ها از برابر دید روح

 

232

97

بخشى از نعمت‏ هاى اخروى که براى اهل آخرت آماده است

 

‌مطالب مرتبط

مقدمه آیت الله سعادت پرور بر کتاب سرالإسراء
اخلاق

مقدمه آیت الله سعادت پرور بر کتاب سرالإسراء

بزرگان اهل علم و معرفت چون عارف کامل آیة اللَّه حاج میرزا جواد ملکى - رحمه‏ الله - و عارف کامل استاد اعظم آیة اللَّه علّامه طباطبایى - رحمه‏ الله - صاحب تفسیر «المیزان»، در کتابها و جلسات اخلاقى، با ذکر بعضى از جملات حدیث و شاهد آوردن از آنها، توجّه خاصّى به این حدیث مبذول داشته‏ اند. مرحوم استاد علامه، یک دور کامل از ابتدا تا انتها، حدیث را براى ما قرائت کرده و در ذیل هر قسمت بیانات مفیدى ایراد فرمودند...

به کوی عشق منه بی دلیلِ راه قدم...
اخلاق

به کوی عشق منه بی دلیلِ راه قدم...

مقدمه استاد فیاض بخش بر کتاب سر الإسراء (مقدمه ناشر)

حدیث مدرسه عشق
اخلاق

حدیث مدرسه عشق

اشاره: متن زیر، توضیحاتی است که به قلم استاد محمدتقی فیاض بخش و در قالب یک دفترچه راهنما، در بسته صوتی شرح حدیث معراج ارائه گردیده. این بسته محتوی مجموعه کامل فایلهای صوتی جلسات شرح حدیث معراج است.

معرفی حدیث شریف معراج و جلسات شرح آن
اخلاق

معرفی حدیث شریف معراج و جلسات شرح آن

آنچه در این بخش ارائه گردیده، فایل صوتی توضیحاتی است که استاد در برخی جلسات شرح حدیث معراج، به مناسبت درباره این حدیث شریف و جایگاه آن در مکتب تربیتی ملاحسینقلی همدانی(ره) بیان فرموده اند.