شهید

رهیافتی به راز و رمز مقام شهید


  • مجموعه: کتاب و نشریات

مسئلۀ شهادت و جایگاه شهدا در انقلاب اسلامی ما امر پنهانی نیست و علاوه بر آنکه شهیدان، جانبازان و خانواده‌های ارجمند ایشان در بیانات متعدد امام امت(ره) و رهبر فرزانه انقلاب فراوان تکریم شده‌اند، در دوران پرفراز و نشیب انقلاب، امت با همۀ وجودشان با شهدا مأنوس بودند و با این حقیقت زندگی کرده‌اند. نمود ظاهری این حقیقت مهم آنست که در هر کوی و برزن نام شهیدان بر دیوارها می‌درخشد و خانوادۀ شهیدی زندگی می‌کنند. از دیگر سو، شور و شوق جوانان این مرز و بوم در رسیدن به مقام والای شهدا وصف‌ناپذیر است. اساساً مقولۀ شهادت در زندگی روزمرۀ جوانان انقلابی حضور پررنگی دارد. ولی همۀ سخن در آن است که اگر شهادت فریضه‌ای مهم در قبال سایر فرایض دینی است و همۀ فرایض ظاهر و باطنی دارد که ارزشش به باطن آن است، مراتب شهادت و بواطن این فریضۀ مهم دینی چیست؟ آیا اصلاً شهادت پیشنهادی و راهی است برای زندگی کردن یا گزینه‌ای است برای مُردن؟! آیا شهادت مقامی بیرون از زندگی است یا منزلی از منازل آن و جهت و معنای آن؟ اهمیت پاسخ به این سؤالات و تأثیر عمیق آن در زندگی ما، پرداختن به موضوع شهادت را ضروری می‌سازد. به همین دلیل مدت‌ها بود که مؤسسه بنا داشت بنا بر مکتب توحیدی امام امت و علامه طباطبایی(ره) پیرامون این مهم مطالبی را ارائه نماید.

شهادت سردار رشید اسلام، حاج قاسم سلیمانی -که به‌حق نمادی از ظهور مقام شهادت در فرزندان این انقلاب بود- تلنگری شد تا از محضر استاد محمدتقی فیاض‌بخش درخواست نماییم تا به تبیین این موضوع بپردازند.

[برشی از سخن ناشر]

 

کتاب شهید را از اینجا تهیه نمایید.