امامت و ولایت از منظر عقل و نقل (جلد پنجم)

این کتاب را می‌توان اثری جامع در حوزه امامت و ولایت‌پژوهی دانست؛ به طوری که عصاره‌ای از تمامی استدلال‌های موجود در مکاتب مختلف فلسفی، کلامی و عرفانی پیرامون امامت عامه و جایگاه آن در نظام تکوین و تشریع در آن ارائه شده است. جلد پنجم از این مجموعه ۶ جلدی به براهین قرآنی پرداخته که مطالب زیر در آن مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است: ۱. آیه اجتباء ۲. آیه رؤیت اعمال ۳. آیه حبل الله ۴. آیه سلام ۵. آیه علم‌الکتاب ۶. آیات تأویل ۷. آیه تعلیم کتاب و حکمت ۸. آیه وارثان کتاب ۹. سوره حفظ امانت ۱۰. آیه رد الامور ۱۱. آیه نعیم ۱۲. آیه مودت


  • مجموعه: 

سایر مجلدات کتاب نیز به براهین زیر پرداخته و آن‌ها را مورد بررسی و تبیین قرار داده است:

جلد اول: براهین کلامی

جلد دوم: براهین اجتماعی

جلد سوم: براهین فلسفی و کلامی

جلد چهارم: براهین قرآنی (بخش اول)

جلد ششم: براهین قرآنی (بخش سوم)

جهت تهیه این محصول، اینجا را کلیک نمایید.