امامت و ولایت از منظر عقل و نقل (جلد ششم)

این کتاب را می‌توان اثری جامع در حوزه امامت و ولایت‌پژوهی دانست؛ به طوری که عصاره‌ای از تمامی استدلال‌های موجود در مکاتب مختلف فلسفی، کلامی و عرفانی پیرامون امامت عامه و جایگاه آن در نظام تکوین و تشریع در آن ارائه شده است. جلد ششم از این مجموعه ۶ جلدی به براهین قرآنی پرداخته که مطالب زیر در آن مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است: ۱. آیه مباهله ۲. آیه بینه ۳. آیه تطهیر ۴. آیه تزکیه ۵. آیه اهل الذکر ۶. آیات صادقین ۷. آیه بیت‌الله الحرام ۸. آیه ملک عظیم ۹. آیه امر به معروف ۱۰. آیه صله رحم ۱۱. آیه استقامت ۱۲. آیه اقامه وجه ۱۳. آیه تکریم والدین ۱۴. آیه بصیرت ۱۵. آیه سفیران الهی


  • مجموعه: 

سایر مجلدات کتاب نیز به براهین زیر پرداخته و آن‌ها را مورد بررسی و تبیین قرار داده است:

جلد اول: براهین کلامی

جلد دوم: براهین اجتماعی

جلد سوم: براهین فلسفی و کلامی

جلد چهارم: براهین قرآنی (بخش اول)

جلد پنجم: براهین قرآنی (بخش دوم)

جهت تهیه این محصول، اینجا را کلیک نمایید.