ترجمان وحی

تفسیر جزء 29 قرآن کریم (سوره­ های مزمل و مدثر)

اگر قرآن در فصاحت وبلاغت و بیان معانی در زیباترین جمله‏ ها و ترکیب‏ ها همتا ندارد، در انتخاب واژگان و کلمات و ربط میان الفاظ و معانی مفردات قرآن نیز معجزه‏ ای الهی است. فصاحت در ترکیب، متوقف بر فصاحت در کلمه است؛ و فصاحت در کلمه، انتخاب واژگانی است که بتواند به کامل ترین صورت بار معانی ام‏ الکتاب را در قالب‏ های لفظی به زمینیان منتقل نماید؛ و سپس با زیباترین اسلوب، ترکیبی ادبی و بلاغی از واژه‏ های وحی به وجود آورد تا محمل مناسبی در حمل معارف بلند کتاب مکنون باشد. تفسیر حاضر ترجمانی است واژه محور از کلام وحی تا شاید روزنه‏ ای به حقیقت قرآن بر ما بگشاید. این کتاب حاصل دو سال برنامه ترجمان وحی است که طی سال­های 85 تا 87 از شبکه سراسری رادیو قرآن پخش گردید. جهت‏ گیری اصلی که در این برنامه دنبال می‏ شد تفسیر واژه محور آیات قرآن بود که تاکنون کمتر به این مهم عنایت شده است. در حالی که نقش شناخت واژه در کلام وحی اولین قدم در تفسیر کلام الله مجید است و عمق این مسئله در فرهنگ قرآن از اساسی‏ ترین مسائل در بحث اعجاز آن و نیز رابطه تأویل با تنزیل در کلام الهی است.


  • مجموعه: کتاب و نشریات