دستورات اخلاق توحیدی (جلد اول)

انسان مؤمن خود را مملوکی می‌داند که در ملکِ مولا نفس می‌کشد و در منظر و مرئای میزبانِ کریم است. ادب در محضر این مولای با کرامت اقتضا می‌کند که سالک همواره متطهر بوده و مقید به طهارت مائیه یا ترابیه باشد. در واقع، او نباید لحظـه‌ای بی‌طهـارت بماند و به طریقی، یکــی از طهــارات را بــرای خــود ایجــاد نمایــد. این التزام به طهارت ظاهری موجب رسیدن به طهارت باطنی و تزکیه قلب شده و شخص را به مراتب عالی طهارت رهنمون می‌سازد. به همین خاطر است که علمای اخلاق دستور به دوام طهارت می‌دهند و یکی از دستورات مهم در مکتب مرحوم علامه طباطبایی، التزام ویژه به طهارت است. در همین راستا، محتوای این مجلد در قالب یک اربعین با محورهای زیر سامان یافته است: چرایی، جایگاه، مراتب، آثار و مداومت بر طهارت.


  • مجموعه: 

این کتاب اولین جلد از مجموعه «دستورات اخلاق توحیدی» است. در این مجموعه، دستورات عمومی چهارگانه مکتب تربیتی مرحوم علامه طباطبایی(ره) توضیح داده شده است. این دستورات عبارتند از: دوام طهارت، انس با قرآن، نماز اول وقت و نماز شب

مجموعه دستورات اخلاق توحیدی در تکمله مجموعه «مراقبات اخلاق توحیدی» تدوین گردیده است. از آنجا که اساتید اخلاق و سیروسلوک به شاگردان توصیه می‌کردند برای ملکه شدن دستورات، یک یا چند اربعین به آن اهتمام داشته باشند، از همین رو در این مجموعه علاوه بر شرح هریک از دستورات، محتوایی (شامل آیه، روایت، کلام بزرگان، شعر، داستان و دعا) در قالب یک اربعین ارائه شده تا به فرد در ملکه نمودن آن دستور اخلاقی یاری نماید.

جهت تهیه این محصول، اینجا را کلیک نمایید.

محصولات مشابه